Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Polymerus palustris

Polymerus palustris (Reuter, 1907)

witvlekwalstrowants

op Galium

parasiet

Larven en imagines aan de bladeren.

waardplanten

Rubiaceae, monofaag

Galium palustre.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Aukema, Baugnée, Bosmans, ao (2001a), Kallenborn (2005a), Melber, Günther & Rieger (1991a), Protić (2020a), Rabitsch (2001a).

Laatste bewerking 6.iv.2022