Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Psallus lepidus

Psallus lepidus Fieber, 1858

donkere essendonswants

op Fraxinus

parasiet

Larven en imagines aan de bladeren, zoöfytofaag.

waardplanten

Oleaceae, monofaag

Fraxinus excelsior.

Ook Quercus robur; Rubus.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Aukema, Chérot, Viskens & Bruers (2014a), Aukema, Hermes, Chen & Nieser (2012a), Çerçi̇ (2020a), Chłond & Gorczyca (2009a), Endrestøl & Ødegaard (2011a), Lodos, Önder, Pehli̇van, ao (2003a), Pagola-Carte, Zabalegui & Ribes (2006a), Rabitsch & Friess (1998a), Wagner (1955a), Wheeler-Jr, Henry & Hoebeke (2006a), Wyniger (2004a).

Laatste bewerking 9.iv.2022