Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Psallus quercus

Psallus quercus (Kirschbaum, 1856)

bruine eikendonswants

op Quercus

parasiet

Larven en imagines aan de bladeren, zoöfytofaag.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus ilex, petraea, pyrenaica, robur.

Ook Fraxinus ornus (Jerinić-Prodanović & Protić).

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

synoniemen

Astbenarius quercus.

literatuur

Aukema (1981a), Aukema, Chérot, Viskens & Bruers (2014a), Dioli (1980a), Endrestøl & Ødegaard (2011a), Jerinić-Prodanović & Protić (2013a), Lodos, Önder, Pehli̇van, ao (2003a), Pagola-Carte & Zabalegui (2007a), Protić & Stojanović (2020a), Wagner (1955a), Wyniger (2004a).

Laatste bewerking 31.iii.2022