Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Catoplatus fabricii

Catoplatus fabricii (Stål, 1868)

margrietnetwants

op Leucanthemum

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Leucanthemum vulgare.

fenologie

Overwintering als imago.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Aukema & Hermes (2006a), Ferenca, Tamutis & Stankutė (2015a), Kment & Baňar (2012a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Pagola-Carte & Zabalegui (2006a), Protić (2005a), Stehlík (2002a), Viskens, Bruers & Vercauteren (0000a), Wagner (1955a).

Laatste bewerking 22.iii.2021