Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tingis ampliata

Tingis ampliata (Herrich-Schäffer, 1838)

akkerdistelnetwants

op Cirsium

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Cirsium arvense, palustre, vulgare.

fenologie

Overwintering alsimago.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Aukema & Hermes (2006a), Baugnée (2003b,c), Eguagie (1969a), Frieß & Brandner (2014a), Judd (2010a), Kment & Baňar (2012a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Péricart (1981a), Stehlík (2002a), Viskens, Bruers & Vercauteren (0000a), Wagner (1955a).

Laatste bewerking 7.iv.2022