Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tingis auriculata

Tingis auriculata (Costa, 1847)

op Daucus, etc.

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Apiaceae, oligofaag

Caucalis; Daucus carota; Tordylium; Torilis arvensis.

Péricart vermeldt daarenboven Carduus lusitanicus subsp. broteroi; Cota tinctoria.

fenologie

Overwintering als imago.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Kment & Baňar (2012a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Péricart (1981a), Stehlík (2002a), Wagner (1955a).

Laatste bewerking 14.iii.2021