Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tingis cardui

Tingis cardui (Linnaeus, 1758)

speerdistelnetwants

op distels

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

Carduus acanthoides, crispus, nutans; Cirsium palustre, vulgare; Onopordum; Silybum.

Vooral Cirsium spp.

fenologie

Overwintering als imago.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Alexander (2008a), Aukema & Hermes (2006a), Chłond & Gorczyca (2009a), Fernández Ruiz (0000a), Kment & Baňar (2012a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Pagola-Carte & Zabalegui (2006a), Péricart (1981a), Stehlík (2002a), Viskens, Bruers & Vercauteren (0000a), Wagner (1955a).

Laatste bewerking 26.ii.2022