Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tingis griseola

Tingis griseola (Puton, 1879)

op Sideritis

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Lamiaceae, monofaag

Sideritis romana.

waarnemingen op Juniperus phoenicea en andere coniferen betreffen waarschijnlijk overwinterende imagines.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Gravestein (1978a), Magnien, Morère & Péricart (979a), Péricart (1981a, 1983a), Ribes, Goula, Pagola-Carte, ao (2008a), Ribes (1984a).

Laatste bewerking 28.iv.2024