Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aellopus atratus

Aellopus atratus (Goeze, 1778)

slangenkruidbodemwants

op Echium, etc.

parasiet

Larven en imagines aan de vruchten (minder vaak onder de grondbladeren).

waardplanten

Boraginaceae, oligofaag

Anchusa; Cynoglossum; Echium plantagineum, vulgare.

Ook Alyssum (Brassicaceae).

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Achtziger & Scholze (1997a), Aukema, Bos, Hermes & Zeinstra (2005a), Aukema, Hermes & Woudstra (1997a), Berenger & Lupoli (1991a), Bos, Aukema & Heijerman (2005a), Cobben (1958a), Dioli (1997a), Gaini (2019a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Matocq, Pluot-Sigwalt & Özgen (2014a), Rabitsch & Friess (1998a), Rieger (1995a), Yazici, Yildirim & Moulet (2015a).

Laatste bewerking 25.iv.2022