Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Vilpianus galii

Vilpianus galii (Wolff, 1802)

op Galium

parasiet

Larven en imagines aan de bladeren.

waardplanten

Rubiaceae, oligofaag

Asperula; Galium aparine, mollugo, verum.

Ook Mentha (Gözüaçik ao)

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Audibert (2015a), Frieß & Brandner (2014a), Gözüaçik, Fent & Özgen (2011a), Lessieur (2017b), Limonta, Dioli & Bonomelli (2004a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Rabitsch (2001b, 2008b, 2012a), Rabitsch & Waitzbauer (1996a), Rada (2017a), Wagner (1955a).

Laatste bewerking 5.iv.2022