Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Protaphis anthemidis

Protaphis anthemidis (Börner, 1940)

op Cota, ? Cirsium

parasiet

Apterae 1-2 mm; aan de wortels.

waardplanten

Asteraceae, ? monofaag

Cota tinctoria.

Wojciechowski ea noemen daarenboven Cirsium arvense.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

synoniemen

Blackman & Eastop betwijfelen jet bestaansrecht van deze soort; mogelijk een synoniem van P. carlinae.

literatuur

Blackman & Eastop (2019), Wojciechowski, Depa, Halgoš ao (2016a).

Laatste bewerking 24.i.2019