Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Schizaphis agrostis

Schizaphis agrostis Hille Ris Lambers, 1947

op Agrostis, etc.

parasiet

Apterae 1-2 mm, grasgroen tot geelgroen met een donker mediane lijn;
op de bovenzijde van de bladeren; soms door mieren bezocht.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Agrostis canina, stolonifera.

Soms ook Melica nutans; Ochlopoa annua.

literatuur

Blackman & Eastop (2017), Heie (1986a), Heikinheimo (1997a), Weis (1955a), Wojciechowski, Depa, Halgoš ao (2016a).

Laatste bewerking 26.iv.2023