Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Schizaphis agrostis

Schizaphis agrostis Hille Ris Lambers, 1947

op Agrostis (Ochlopoa)

parasiet

Apterae 1-2 mm, grasgroen tot geelgroen met een donker mediane lijn;
op de bovenzijde van de bladeren; soms door mieren bezocht.

waardplanten

Poaceae, ± monofaag

Agrostis canina, stolonifera.

Vooral op droge, zanderige grond soms ook Ochlopoa annua.

literatuur

Blackman & Eastop (2017), Heie (1986a), Weis (1955a), Wojciechowski, Depa, Halgoš ao (2016a).

Laatste bewerking 24.i.2019