Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Chaetosiphon potentillae

Chaetosiphon potentillae (Walker, 1850)

op Argentina

parasiet

Apterae 1-2 mm gelig of wittig; lichaam met korte, afgeknotte haren;solitair of in kleine kolonies op jonge, nauwelijks ontvouwde bladeren. Niet door mieren bezocht.

waardplanten

Rosaceae, monofaag

Argentina anserina.

literatuur

Blackman & Eastop (2017), Heie (1994a), Tambs-Lyche (1970a), Wojciechowski, Depa, Halgoš ao (2016a).

Laatste bewerking 25.i.2019