Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Hyadaphis coriandri

Hyadaphis coriandri (Das, 1918)

op Apiaceae

parasiet

Apterae 1-2 mm, vuil-groenig, dorsaal donkergroen gevlekt; siphunculi donkerbruin het roestrode vlekken rond hun basis; het lichaam min of meer bestoven met melige witte was. Luizen vooral in de bloeiwijze.

waardplanten

Apiaceae, oligofaag

Anethum; Astydamia latifolia; Carum; Coriandrum; Daucus carota; Ferula linkii; Foeniculum vulgare; Pastinaca; Peucedanum; Pimpinella.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

opmerkingen

In Iran en Kazakhstan lijkt de soort een sexuele generatie door te maken op Lonicera (Blackman & Eastop). Misschien verklaart dit een op zichzelf staande waarneming van deze soort op Lonicera tatarica door Osiadacz & Wojciechowski.

literatuur

Blackman & Eastop (2018), González Funes & Michelena Saval (1988b), Mifsud, Mangion, Azzopardi ao (2011a), Nieto Nafría, Carnero Hernández & Mier Durante (1977a), Nieto Nafria & Mler Durante (1983a), Osiadacz & Wojciechowski (2008a), Suay Cano & González Funes (1998b).

Laatste bewerking 27.xii.2018