Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pleotrichophorus chrysanthemi

Pleotrichophorus chrysanthemi (Theobald, 1920)

op Dendranthema

parasiet

Apterae ± 2 mm, bleekgroen tot gelig, in dichte kolonies aan de onderzijde van vergelende bladeren.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Dendranthema.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

opmerkingen

Over de gehele wereld aangetroffen op gekweekte chrysanten. Zeer nauw verwant met Pleotrichophorus glandulosus, mogelijk een niet lang geleden daaruit ontstane vorm.

literatuur

Blackman & Eastop (2018), Corpuz-Raros & Cook (1974a), Miller & Stoetzel (1997a).

Laatste bewerking 25.xii.2018