Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Wahlgreniella nervata nervata

Wahlgreniella nervata nervata (Gillette, 1908)

op Rosa

Wahlgreniella nervata nervata: aptera on Rosa

Rosa, Engeland © Bob Dransfield & Bob Brightwell, InfluentialPoints

parasiet

Apterae 1-3 mm.

waardplanten

Rosaceae, monofaag

Rosa canina, chinensis, x damascena.

opmerkingen

Wahlgreniella nervata is van oorsprong een Noord-amerikaanse soort die daar alterneert tussen Rosa en verschillende Ericaceae, onder meer Arbutus. Waarschijnlijk heeft er tweemaal een introductie in Europa plaatsgevonden, wat geleid heeft tot twee populaties, één permanent levend roos, de ander op Arbutus unedo, die hier als twee ondersoorten worden opgevat.

literatuur

Barbagallo, Binazzi, Pennacchio & Pollini (2011a), Barbagallo & Massimino Cocuzza (2014a), Barjadze, Japoshvili, Karaca & Özdemir (2014a), Blackman & Eastop (2018), Heie (1995a), Pérez Hidalgo, Martínez Peláez & Nieto Nafría (2001a), Piron (2021c).

Laatste bewerking 1.viii.2021