Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Myzocallis komareki

Myzocallis komareki (Pašek, 1963)

op ? Castanea, Quercus

parasiet

Volwassen viviparae gevleugeld, 1-3 mm, geel. Kop en thorax in wisselende mate zwart gevlekt: gewoonlijk dunne zwarte lijntjes op de prothorax, onduidelijk rechthoeken vormend. Abdomen dorsaal met een dubbele rij grote vierkante sclerieten, de binnenste met een donkere rand en een een lichter centrum, de buitenste bleker en meer egaal. Aan de onderzijde van de bladeren.

waardplanten

Fagaceae, ? monofaag

Quercus “aegilops”, cerris, coccifera, ilex, ithaburensis, petraea, pyrenaica, rotundifolia, suber.

Als enigen noemen Nieto Nafría & Mier Durante ook Castanea sativa.

literatuur

Barbagallo, Binazzi, Pennacchio & Pollini (2011a), Barbagallo & Massimino Cocuzza (2014a), Blackman & Eastop (2018), Nieto Nafría & Mier Durante (1998a), Petrović (1998a), Wojciechowski, Depa, Halgoš ao (2016a).

Laatste bewerking 16.i.2019