Tuberculatus remaudierei (Nieto Nafría, 1964)

on Quercus

parasite

Adult vivipara alate, 2-3 mm, pale green with red eyes; solitary or in small groups at the undersides of the leaves.

host plants

Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus pyrenaica.

references

Blackman & Eastop (2018), López Rodríguez & Nieto Nafría (1983a), Nieto Nafría & Mier Durante (1981a, 1998a), Pérez Hidalgo, Martínez Peláez & Nieto Nafría (2001a).

mod 31.i.2019