Chaitophorus nassonowi Mordvilko, 1894

op Populus

parasiet

Ongevleugelde luizen 2-3 mm, bruinrood tot bruin, harig, met korte, stompe siphunculi. In kleine, door mieren bezochte kolonies op de schors van jonge en oude twijgen, bladstelen en op de onderzijde van de bladeren.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Populus alba, x canadensis, carolinensis, nigra, tremula.

literatuur

Barbagallo & Massimino Cocuzza (2014a), Blackman & Eastop (2017), Krzywiec (1982a), Lampel & Meijer (2003a), Petrović (1998a), Ripka, Reider & Szalay-Marzsó (1998a), Szelegiewicz (1961a), Wieczorek & Osiadacz (2007a), Wojciechowski, Depa, Halgoš ao (2016a).

mod 2.iii.2019