Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Periphyllus

Periphyllus hirticornis aestivating larva

Een bijzonderheid van het geslacht Periphyllus is dat de eerste-generatie larven geboren kunnen worden in een zomer-rust stadium. De meeste haren zijn dan waaiervormig verbreed (afbeelding ontleend aan Stroyan, 1977a).

Periphyllus acericola: aestivating larvae on Acer pseudoplatanus

De larven zitten dan in zulke dichte groepen op de bladeren dat die van een afstand lijken op witte vlekken (Frankrijk, Parijs © Pierre Duhem)

Laatste bewerking 29.v.2018