Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Sipha flava

Sipha flava (Forbes, 1885)

op grassen

parasiet

Apterae 1-2 mm, strokleurig tot heldergeel (bij lage temperaturen groen), met donkerder segmentgrenzen. Op de bladeren, vaak in grote kolonies; niet door mieren bezocht.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Hyparrhenia hirta.

Buiten Europa op veel meer soorten Poaceae, en zelfs Cyperaceae.

verspreiding binnen Europa

Sinds kort waargenomen in Spanje en Macaronesië.

literatuur

Blackman & Eastop (2018), Hernández-Castellano & Pérez Hidalgo (2014a), Retana Salazar, Sánchez Monge & Rodríguez Arrieta (2013a).

Laatste bewerking 23.iii.2021