Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Colopha hispanica

Colopha hispanica Nieto Nafría & Mier Durante, 1987

op Scirpoides

parasiet

Apterae 1-3 mm, vuil geelgrijs tot heel bleek grijsbruin, bedekt met witte poederige was. De volwassen apterae bevinden zich in de bloewijze, maar de larven ontwikkelen zich binnenin de stengel, vrijwel onbeweeglijk, elk geheel bedekt door een kapje van was.

waardplanten

Cyperaceae, monofaag

Scirpoides holoschoenus.

literatuur

Blackman & Eastop (2018), Nieto Nafría, Mier Durante, Binazzi & Pérez Hidalgo (2002a), Pérez Hidalgo, Martínez Peláez & Nieto Nafría (2001a), Suay Cano & González Funes (1998c).

Laatste bewerking 31.i.2019