Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Iziphya bufo

Iziphya bufo (Börner, 1940)

op Carex (etc.?)

parasiet

Apterae 1-2 mm, citroen-vormig, grondkleur (groenig) geel, met een brede zwarte V-vormige vlek op de metathorax en een soortgelijke omgekeerde V die die siphunculi met elkaar verbindt. Ook de kop is grotendeels zwart.

waardplanten

Cyperaceae, ± monofaag

Carex arenaria, canescens, caryophyllea, colchica, nigra, praecox.

Onjuiste of uitzonderlijke waarnemingen betreffen Cyperus rotundus; Cynodon dactylon; Festuca valesiaca subsp. parviflora; Juncus compressus.

synoniemen

Iziphya austriaca Börner, 1950.

literatuur

Blackman & Eastop (2017), Börner & Franz (1956a) Heie (1983a), Nieto Nafría & Mier Durante (1998a), Osiadacz & Hałaj (2012a), Stroyan (1977a), Szelegiewicz (1982b), Wojciechowski, Depa, Halgoš ao (2016a).

Laatste bewerking 10.ii.2019