Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Iziphya ingegardae

Iziphya ingegardae Hille Ris Lambers, 1952

op Carex

parasiet

Apterae ca 2 mm met een zeer hoge rug, gelig, met uitgebreide zwarte tekening bestaande uit een paar onregelmatige lengtelijnen van kop tot metathorax en een omgekeerde V die de siphunculi met elkaar verbindt.

waardplanten

Cyperaceae, monofaag

Carex canescens, leporina.

literatuur

Blackman & Eastop (2017), Heie (1982a).

Laatste bewerking 30.x.2017