Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Iziphya memorialis

Iziphya memorialis Börner, 1950

op Carex

parasiet

Apterae ± 2 mm, vermoedelijk gelig met zwarte tekening.

waardplanten

Cyperaceae, monofaag

Carex brizoides, caryophyllea, echinata, ? montana, praecox.

literatuur

Börner & Franz (1956a), Blackman & Eastop (2017), Heie (1982a).

Laatste bewerking 30.x.2017