Thripsaphis breviconis Ossiannilsson, 1953

op Carex

parasiet

De ± 3 mm grote apterae zijn torpedovormig, met korte poten en zeer korten antennen; de kleur is vermoedelijk gelig met een bruine tekening. Ze leven in de bladscheden, vaak onder water.

waardplanten

Cyperaceae, monofaag

Carex elata, lasiocarpa.

literatuur

Blackman & Eastop (2017), Heie (1982a).

mod 27.x.2017