Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Asterodiaspis quercicola

Asterodiaspis quercicola (Bouché, 1851)

op Quercus

Asterodiaspis quercicola: female scale on Quercus robur

Quercus robur, vrouwelijk schildje (uit Malumphy ea, 2010a)

waardplanten

Fagacae, monofaag

Quercus brantii, cerris, petraea, pubescens, pyrenaica, robur.

synoniemen

Asterolecanium quercicola.

literatuur

Buhr (1965a), Dziedzicka (1988a), Houard (1908a, 1909a), Kozár, Guignard, Bachmann ao (1994a), Kozár & Ostafichuk (1987a), Malumphy (2009a, 2010a), Malumphy & Badmin (2012a), Malumphy, Ostrauskas & Pye (2008a, 2010a), Masten Milek, Seljak, Šimala ao (2016a), O’Connor, Gertsson & Malumphy (2013a), Schmutterer & Hoffmann (2003a), Trencheva, Gounari, Trenchev & Kapaxidi (2009a), Trencheva, Trenchev, Tomov, ao (2012a), Tomasi (2014a), Ülgentürk & Dokuyucu (2019a).

Laatste bewerking 15.v.2023