Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Eriopeltis festucae

Eriopeltis festucae (Boyer de Fonscolombe, 1834)

cottony grass scale

on grasses

parasite

Scales on the leaves

host plants

Poaceae, oligophagous

Agrostis capillaris; Avenella flexuosa; Brachypodium pinnatum, retusum, rupestre, sylvaticum; Bromopsis erecta; Dactylis glomerata; Elytrigia repens; Festuca rubra; Milium effusum; Nardus stricta; Poa pratensis; Schedonorus pratensis; Stipa.

Łagowska & Golan also mention Carex.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

synonyms

Eriopeltis brachypodii Giard, 1893; E. rasinae Borchsenius, 1956; E. agropyri Borchsenius, 1956.

parasitoids, predators

Discodes encopiformis; Eunotus cretaceus; Monodiscodes intermedius.

references

Askew, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2001a) , Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Fetykó (2014a), Hellrigl (2004a), Hoffmann (2002a), Jansen (1999b), Koteja & Żak-Ogaza (1966a), Kozár, Guignard, Bachmann ao (1994a), Kozár & Ostafichuk (1987a), Łagowska & Golan (2002a), Manawadu (1986a), ScaleNet (2022), Schmutterer & Hoffmann (2003a), Seljak (2010a), Żak-Ogaza & Koteja (1964a).

Last modified 22.vi.2022