Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Luzulaspis frontalis

Luzulaspis frontalis Green, 1928

op Carex, Luzula

parasiet

Schildluizen op de bladeren.

waardplanten

Cyperaceae, Juncaceae, nauw polyfaag

Carex brizoides, remota; Luzula pilosa.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Ćwierzyk & Dziedzicka (1987a), Kozár, Guignard, Bachmann ao (1994a), Schmutterer & Hoffmann (2003a), Şi̇şman & Ülgentürk (2010a).

Laatste bewerking 23.ii.2020