Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Adelges geniculatus

Adelges geniculatus (Ratzeburg, 1844)

gal

Volgens PESI (2017) is deze soort beperkt tot Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, en hij wordt in de Duits-talige literatuur genoemd als een serieuze plaag op Larix decidua.
De status van deze soort is echter zeer onduidelijk. Börner beschouwt A. geniculatus als een ongeldige naam die staat voor een mix van Adelges laricis en Sacchiphantes viridis. De beschrijving van de aantasting door Perny doet inderdaad sterk denken aan de beschrijving die Carter geeft voor S. viridis. Blackman & Eastop willen de soort vooralsnog niet als zodanig accepteren.

literatuur

Blackman & Eastop (2017), Houard (1908a), Börner (1951a), Carter (1971a), Hellrigl (2004a), Perny (2004a).

Laatste bewerking 28.vii.2018