Phylloxerina capreae Börner, 1942

op Salix

parasiet

Apterae nog geen mm, geel tot bruingeel, bedekt met witte wasdraden, in schorsspleten en onder schubben op takken en stammen.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix caprea, viminalis.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

literatuur

Blackman & Eastop (2018), Hellrigl (2004a), Ripka (2011a), Ripka, Reider & Szalay-Marzsó (1998a).

mod 26.v.2018