Psyllidae

Tot voor kort werden alle Psylloidea bezien als een enkele familie, Psyllidae, maar tegenwoordig worden de Triozidae en nog enkele veel kleinere families als los daarvan gezien.

Alle stadia, maar vooral de larven, produceren vaak honingdauw en was (als draden of wol), niet zelden als een mix.

literatuur

Ammar, Alessandro, Shatters-jr & Hall (2013a), Burckhardt 2002a, psyllids.org, psyllids of economic importance, Psyl’list.

04/12/2014

mod 24.vii.2017