Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cacopsylla abdominalis

Cacopsylla abdominalis (Meyer-Dür, 1871)

op Salix

gal

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillede families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix caprea, elaeagnos, purpurea, viminalis.

>

literatuur

Burckhardt (1983a, 2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1992a), Hellrigl (2004a), Jerinić-Prodanović (2010a), Malenkovský & Lauterer (2012a).

Laatste bewerking 26.iv.2018