Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cacopsylla intermedia

Cacopsylla intermedia (Löw, 1888)

op Salix

gal

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillede families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix purpurea, viminalis.

literatuur

Burckhardt (1983a, 2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1992a), Seljak (2006a, 2020a).

Laatste bewerking 23.v.2020