Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cacopsylla parvipennis

Cacopsylla parvipennis (Löw, 1878)

op Salix

gal

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillende families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix repens & subsp. rosmarinifolia.

fenologie

Univoltien; overwintering als imago.

literatuur

Baugnée, Burckhardt & Fassotte (2002a), den Bieman, Malenovský, Burckhardt & Heijerman (2019a), Burckhardt (2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1992a), Lauterer & Burckhardt (1997a), Ossiannilsson (1992a), Seljak (2020a).

Laatste bewerking 23.v.2020