Cacopsylla propinqua (Schäfer, 1949)

Hemiptera, Psyllidae

op Salix

gal

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillede families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix glacua, helvetica, lapponum, myrisinfolia.

literatuur

Burckhardt (1983a, 2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1992a), Lauterer & Burckhardt (1997a), Ossiannilsson (1992a), Ouvrard, Burckhardt & Cocquempot (2015a).

04/03/2017

mod 28.vi.2017