Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cacopsylla saliceti

Cacopsylla saliceti (Förster, 1848)

op Salix

gal

Eén of twee generaties; overwintering als imago in coniferen.

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillende families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix alba, appendiculata, aurita, caprea, cinerea, elaeagnos, “fragrans”, x fragilis, pedicellata, purpurea, retusa.

Vooral S. albsa, x fragilis.

literatuur

Baugnée, Burckhardt & Fassotte (2002a), den Bieman, Malenovský, Burckhardt & Heijerman (2019a), Buhr (1965a), Burckhardt (1983a, 2002a), Burckhardt & Freuler (2000a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1992a), Hellrigl (2004a), Hodkinson & White (1979a), Jerinić-Prodanović (2010a), Lauterer & Burckhardt (1997a), Lauterer & Dorow (2010a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Malenkovský & Lauterer (2012a), O’Connor & Malumphy (2011a), Ouvrard, Burckhardt & Cocquempot (2015a), Pintar & Šimala (2023a), Seljak (2006a, 2020a), White & Hodkinson (1982a).

Laatste bewerking 30.ix.2023