Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cacopsylla tatrica

Cacopsylla tatrica Lauterer & Burckhardt, 1994

Hemiptera, Psyllidae

op Salix

gal

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillede families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix.

literatuur

Burckhardt (2002a), Lauterer & Burckhardt (1994a).

25/02/2017

Laatste bewerking 28.vi.2017