Bactericera maura (Förster, 1848)

op Salix

gal

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillende families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix alba, x fragilis, triandra, purpurea.

fenologie

Bivoltien; overwintering als imago.

synoniemen

Trioza maura

literatuur

den Bieman, Malenovský, Burckhardt & Heijerman (2019a), Burckhardt (1983a, 2002a), Malenkovský & Lauterer (2012a).

mod 13.xii.2019