Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bactericera parastriola

Bactericera parastriola Conci & Tamanini, 1988

op Salix

gal

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillede families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix appendiculata, caprea, lapponum, myrsinifolia, phylicifolia, waldsteiniana.

literatuur

Burckhardt (2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1996a), Drohojowska & Głowacka (2011a), Hellrigl (2004a), Lauterer & Malenovský (2002a), Ossiannilsson (1992a), Ouvrard, Burckhardt & Cocquempot (2015a), Seljak (2020a).

Laatste bewerking 24.v.2020