Bactericera striola (Flor, 1861)

op Salix

gal

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillede families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix aurita, caprea, cinerea, elaeagnos, “x fragilis”, lapponum, myrsinifolia, phylicifolia, purpurea.

synoniemen

Trioza striola.

literatuur

Baugnée, Burckhardt & Fassotte (2002a), Burckhardt (1983a, 2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1996a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Ossiannilsson (1992a).

mod 22.ii.2018