Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bactericera striola

Bactericera striola (Flor, 1861)

op Salix

gal

Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillede families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix appendiculata, aurita, caprea, cinerea, elaeagnos, x fragilis, glabra, hastata, lapponum, myrsinifolia, phylicifolia, purpurea.

synoniemen

Trioza striola.

literatuur

Baugnée, Burckhardt & Fassotte (2002a), Burckhardt (1983a, 2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1996a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Ossiannilsson (1992a), Seljak (2020a).

Laatste bewerking 24.v.2020