Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Trichochermes walkeri

Trichochermes walkeri (Foerster, 1848)

wegedoornbladvlo

op Rhamnus

Rhamnus cathartica, Hongarije, Mosonmagyaróvár © László Érsek

lengtedoorsnede door een gal

dwarse doorsnede

larve

Trichochermes walkeri gall on Rhamnus cathartica

Rhamnus cathartica, België, prov. Luxemburg, Resteigne; © Jean-Yves Baugnée

Trichochermes walkeri: gall on Rhamnus cathartica

Rhamnus cathartica, Duitsland, Beieren, Pfronten: de bladrand is naar boven ingerold, en de onderzijde van het blad is daar vaak sterk behaard © Arnold Grosscurt

waardplanten

Rhamnaceae, ± nauw monofaag

Rhamnus cathartica.

Vermeldingen van Frangula alnus, R. saxatilis worden door Conci ea gewantrouwd. De vermeldingen van Rhamnus alpina en erythroxylon door Hodkinson & White worden door hen niet genoemd, maar zijn daarmee toch wat dubius.

fenologie

Univoltien; overwintering als ei.

synoniemen

Trichopsylla walkeri.

inquilinen

In de zomer worden de verlaten gallen bewoond door Aphis commensalis.

literatuur

Baugnée, Burckhardt & Fassotte (2002a), Béguinot (2002e,f,h, 2003b, 2005a, 2012a), Bellmann (2012a), den Bieman, Malenovský, Burckhardt & Heijerman (2019a), Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Burckhardt (1983, 2002a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1996a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Deckert & Deckert (2016a), Gassmann, Tosevski, Appleton ao (2006a), Hellrigl (2004a), Hodkinson & White (1979a), Houard (1909a), Jerinić-Prodanović (2010a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Lambinon & Schneider (2004a), Lauterer (1982a), Lehmann & Hannover (2016a), Ludwig (1974a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Máca (2012a), Ossiannilsson (1992a), Ouvrard, Burckhardt & Cocquempot (2015a), Redfern & Shirley (2011a), Seljak (2006a, 2020a), Stănescu (2009a), Tomasi (2003a, 2014a), White & Hodkinson (1982a).

Laatste bewerking 1.xii.2020