Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Encyrtus aurantii

Encyrtus aurantii (Geoffroy, 1785)

parasite

Parasitoid of
Coccus hesperidum; Eulecanium tiliae.

distribution within Europe

PESI (2022).

synonyms

Encyrtus lecaniorum Mayr, 1876.

references

Ülgentürk (2001a).

Last modified 19.vi.2022