Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Eulophus smerinthicida

Eulophus smerinthicida Bouček, 1959

parasite

Parasitoid of Laothoe populi; Smerinthus ocellata; Subacronicta megacephala.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Bouček (1959a).

Last modified 31.v.2022