Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Eridontomerus isosomatis

Eridontomerus isosomatis (Riley, 1881)

parasite

Parasitoid in galls of Mayetiola destructor and Tetramesa.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Janšta & Bouček (2006a), Stojanova (2007a).

Last modified 22.v.2022