Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Andricus shuhuti

Andricus shuhuti Melika, Mutun & Dinç, 2014

op Quercus

gal

kegelvormige gal die met de brede basis aan een twijg is gehecht. Gal op een jonge twijg vlak boven de grond; meestal enkel, soms tot 5 bijeen. De jonge gal is rood, rijp is hij groen, glad, kaal. De basis is 5-20 mm bred, de hoogte is 10-22 mm. De wand is dun, 1-2 mm dik. Nabij de aanhechting van de overigens holle gal een kleine galkamer met een enkele larve, pop, of uit de pop gekomen imago. Het imago overwintert in de gal.

waardplanten

Fagaceae, nauw monofaag

Quercus infectoria, vulcanica.

opmerkingen

Beschreven uit Turkije. De galle n leverden uitsluitend asexuele wijfjes.

literatuur

Dinc̀§, Mutun & Melika (2014a).

Laatste bewerking 19.xii.2018