Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aulacidea acroptilonica

Aulacidea acroptilonica Tyurebaev, 1979

Hymenoptera, Cynipidae

op Rhaponticum

gal

gladde spoelvormige houtige opzwellingen van de stengel, gewoonlijk 2.5 cm lang en 2 cm dik, met 1-30 galkamers. De larven overwinteren in de gal, verpoppen daar vervolgens.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Rhaponticum repens (= Acroptilon r.).

literatuur

Hellrigl & Bodur (2015a), Kemal & Ko├žak (2010a), Melika (2006a), Melika & Karimpour (2012a), Nieves-Aldrey (2004a).

14/01/2017

Laatste bewerking 28.vi.2017