Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Biorhiza pallida

Biorhiza pallida (Olivier, 1791)

aardappelgalwesp

op Quercus, agame generatie

Biorhiza pallida galls

Quercus robur, Hilversum, ’t Laer, 30.v.2004 © Jan-Willem Wertwijn

Biorhiza pallida galls

detail

Biorhiza pallida: gall of agamous generation

Quercus robur, België, prov. Namen, Viroinval, Vierves-sur-Viroin, 26.v.2016 © Stéphane Claerebout

Biorhiza pallida: larva

larve

parasiet

Onregelmatige groep van gefuseerde gallen, aangehecht aan de wortels. Individuele gallen zijn eenkamerig. De larve is solitair, en is volgroeid in october van het tweede jaar.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus frainetto, lusitanica, petraea, pubescens, pyrenaica, robur.

De vermelding van Cedrus deodara door Houard (1908a) moet wel een vergissing zijn.


op Quercus, sexuele generatie

Biorhiza pallida galls

Quercus petraea, België, prov. Namen, Baronville, 13.vi.2006 © Jean-Yves Baugnée

Biorhiza pallida  young gall

Quercus robur, Enter: doorsnede door een jonge gal. 28.iv.2011 © Arnold Grosscurt

Biorhiza pallida old gall, remnants

resten van een oude gall

Biorhiza pallida gall

Quercus robur, Castricumm 6.v.2011

Biorhiza pallida gall

aan de achterzijde van de gal zijn de knopschubben nog zichtbaar

Biorhiza pallida gall

Quercus robur, Bergen op Zoom, 7.v.2012; jonge gal

Biorhiza pallida very young gall

zeer jonge gal

Biorhiza pallida larva

Quercus robur, België, prov. Antwerpen, Laakdal, de Roost, 1.vi.2020 © Carina Van Steenwinkel: larve

Biorhiza pallida pupa

pop

Biorhiza pallida pupa

pop

Biorhiza pallida imago

imago

Biorhiza pallida imago

imago

Biorhiza pallida: parasitoid pupa (Torymus ?)

parasitoid pop (Torymus ?)

parasiet

Grote (tot bijna 5 cm), ± bolvormige, sponzige, veelkamerige knopgal, rijp in mei-juni.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus canariensis, cerris, faginea, frainetto, ilex, infectoria & subsp. veneris, lusitanica, petraea, pubescens, pyrenaica, robur, suber.

synoniemen

Biorhiza aptera Bosc, 1791.

inquilinen

Curculio villosus; Synergus gallaepomiformis.

opmerkingen

Houard schrijft een volumineuze zijdelingse opzwelling van de takken van Cedrus deodara toe aan B. pallida. Dat is zeker onjuist maar tegelijkertijd bijzonder intrigerend: van Cedrus is niet één gal bekend!

literatuur

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Andersen & Fjellberg (1977a), Béguinot (2001c, 2002a,e, 2003a, 2006a,c, 2012a), Bellmann (2012a), Blanes-Dalmau, Caballero-López & Pujade-Villar (2017a), Braggion (2013a), Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Deckert & Deckert (2016a), Eady & Quinlan (1963a), Flügel (2016a), Groom (2011a), Hellrigl (2009a, 2010a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a), Houard (1908a [“Biorrhiza”]), Ilie & Marinescu (2011a), Karaca & Katılmış (2020a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Kollár (2007a, 2011a), Koops (2013a), Kwast (2012a, 2014a), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Lambinon & Romain (2009a), Lambinon, Schneider & Chevin (2003a), Marković (2014a, 2015a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Nieves-Aldrey (2001a), Pujade-Villar, Kwast, Thuroczy & Bellido (2002a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Salas-Remón, Llimona, Lozano ao (2015a), Schimitschek (1939a), Shachar, Melika, Inbar & Dorchin (2018a), Stănescu (2009a), Tavares (1905a), Tomasi (2003a, 2012a, 2014a), Williams (2010a).

Laatste bewerking 27.i.2021