Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Andricus lignicolus

Andricus lignicolus (Hartig, 1840)

colanootgalwesp

op Quercus , agame generatie

Andricus lignicolus gall

Quercus robur, Castricum aan Zee, 18.v.2012

Andricus lignicolus: gall on Quercus spec.

Quercus spec., Noord Macedonië, National Park Galičica (Resen), oak forest, 1100 m a.s.l., 30.vii.2019 © Cor Zonneveld

Andricus lignicolus: gall on Quercus spec.

ander exemplaar

Andricus lignicolus galls

Quercus robur, België, prov. Namen, Dinant, 2.x.2009 © Jean-Yves Baugnée

Andricus lignicolus galls

een enkele gal

Andricus lignicolus galls

lengtedoorsnede

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus frainetto, mongolica, montana, petraea, phellos, pubescens, pyrenaica, robur.


op Quercus, sexuele generatie

De sexuele generatie maakt een groepje gallen in de knop van een jonge scheut, sterk gelijkend op die van Andricus kollari.

waardplanten

Fagaceae, nauw monofaag

Quercus cerris.

synoniemen

Cynips lignicola; Andricus vanheurni Docters van Leeuwen & Dekhuijzen-Maasland, 1958.

inquilinen

Synergus gallaepomiformis, pallipes, reinhardi, umbraculus.

parasitoïden, predatoren

Bootanomyia dorsalis; Eurytoma brunniventris.

literatuur

Béguinot (2006c), Bellido, Ros-Farré, Melika & pujade-villar (2003a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Burton, Ellis & Schneider (2022a), Chinery (2011a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Docters van Leeuwen & Dekhuijzen-Maasland (1956a, 1958a), Ecott (2012a), Groom (2011a), Hellrigl (2009a, 2010a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a), Houard (1998a), Karaca & Katılmış (2020a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Koops (2013a), Kwast (2012a, 2014a), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Lehmann & Hannover (2016a), Máca (2012a), Marković (2014a, 2015a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), JP & MA O’Connor, Wistow & Ashe (1993a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Schimitschek (1939a), Schneider (2016a), Tomasi (2014a), Wiebes-Rijks (1978a), Williams (2010a).

Laatste bewerking 12.vii.2022