Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Saphonecrus kuriphilusi

Saphonecrus kuriphilusi Melika & Avtzis, 2018

op Castanea

parasiet

Inquiline bij Dryocosmus kuriphilus.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Castanea sativa.

verspreiding binnen Europa

Griekenland.

literatuur

Melika, Memtsas, Nicholls & Avtzis (2018a).

Laatste bewerking 26.xii.2023